Anémona
Anémona
Anémona gigante (Telmatactis)
Anémona gigante (Telmatactis)
Anémona gigante  (Telmatactis cricoides)
Anémona gigante (Telmatactis cricoides)
Anémona (Telmatactis apogon)
Anémona (Telmatactis apogon)